Bartulcowa  Ćmiel  Ćmok  Drong  Humel  Kaleta  Kowalczyk  Krygiel  Kubeczka  Kubień  Milerska  Pawlitko  Polok  Rusnok  Tomanek  Wałach  Waszek  Wojdyło  strona główna pl   
Ewa Ćmok

Ewa Ćmok

Urodzona 24.9.1976 w Czeskim Cieszynie

Studia: Uniwersytet Śląski w Katowicach, filia Cieszyn Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
Specjalność: Malarska kreacja obrazu, rysunek autonomiczny

Aktualnie tworzy i pracuje w Stonawie. Uprawia malarstwo sztalugowe, akwarelę, rysunek, oraz witraże.

Brała udział w wielu wystach indywidualnych oraz zbiorowych.

 

kontakt:
ewa.art@seznam.cz
ART STUDIO EWA
+420 731 708 965