Bartulcowa  Ćmiel  Ćmok  Drong  Humel  Kaleta  Kowalczyk  Krygiel  Kubeczka  Kubień  Milerska  Pawlitko  Polok  Rusnok  Tomanek  Wałach  Waszek  Wojdyło  hlavní stránka cz   
Józef Drong

Józef Drong

Narozen 22.prosince 1944 v Loukách nad Olzou.

Výtvarný umělec - samouk si prošel nelehkou cestou hledání vlastní umělecké identity, nalezání sebe sama a pravdy o životě, hledání takového uměleckého výrazového prostředku, který by odpovídal jeho osobnosti a zprostředkovával pravdu o všudypřítomné realitě.

Dává přednost realistickému grafickému a malířskému záznamu, ale jeho míra realistické vize je znásobena jeho vnitřním prožitkem. Zkoumá složitost lidské podstaty, neživých předmětů a relací probíhajících v přírodě.

Účastní se téměř všech beskydských plenérů a jako jeden z prvních si všímá ekologického ohrožení Beskyd.

Kresba lidské postavy, figurální kompozice a portrét - to jsou silné stránky umělcovy tvorby, který soustavně rozvíjí svůj talent. V obrazech z poslední doby je vidět více syntetické pojetí krajiny, zvlášť zaujme poetičnost obrazů a citlivé užití barev. Fascinovaný dětskou poezií ilustruje knížky a časopisy pro děti. Nejednou tvoří kontroverzní kompozice, které vyvolávají napjetí a překvapení u diváka, ale nikdo nemůže zpochybnit Drongovu formální vizi, jelikož techniku kresby perem a tuží zvládl téměř dokonale.

ing. arch. Bronisław Firla

 

kontakt:
+420 737 963 637
Koźle - port