Bartulcowa  Ćmiel  Ćmok  Drong  Humel  Kaleta  Kowalczyk  Krygiel  Kubeczka  Kubień  Milerska  Pawlitko  Polok  Rusnok  Tomanek  Wałach  Waszek  Wojdyło  hlavní stránka cz   
Renata Humel

Renata Humel

Narodila se 15 října 1959 v Českém Těšíně.

Je absolventkou Gimnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně,
ukončila také Studium Aktorskie Teatrów Lalkowych v Będzině,
a je rovněž absolventkou Institutu umění na Slezské univerzitě v Cieszyně.

Nyní pracuje na Základní umělecké škole P.Kalety v Českém Těšíně jako
učitelka výtvarné výchovy. Věnuje se rovněž malbě, kresbě a plastice.

 

 

kontakt:
+420 596 522 517
Kwiat Kwiat Kwiat