Bartulcowa  Ćmiel  Ćmok  Drong  Humel  Kaleta  Kowalczyk  Krygiel  Kubeczka  Kubień  Milerska  Pawlitko  Polok  Rusnok  Tomanek  Wałach  Waszek  Wojdyło  strona główna pl   
Józef Drong

Józef Drong

Urodzony 22 grudnia roku 1944 w Łąkach nad Olzą.

Artysta plastyk - samouk przeszedł żmudną drogę w poszukiwaniu własnej świadomości artystycznej, w odnajdywaniu siebie, w odnajdywaniu ludzkiej prawdy o życiu, w poszukiwaniu takiego języka sztuki, który by odpowiadał jego osobowości w przekazywaniu prawdy o otaczającej go rzeczywistości.

Obiera graficzny, czy też malarski zapis zdecydowanie realistyczny, ale miarą jego realistycznej wizji jest spotęgowana przez psychikę rzeczywistość. Analizuje złożoność istoty ludzkiej, przedmiotów martwych i zachodzących zależności w naturze.

Uczestniczy prawie że we wszystkich plenerach beskidzkich i jako pierwszy zwraca uwagę na ekologiczne zagrożenie Beskidów.

Postać ludzka, kompozycje figuralne i portret, to mocne atuty w twórczości artysty, który konsekwentnie i z uporem rozwija swój talent. W ostatnich pracach olejnych stosuje bardziej syntetyczne ujęcie krajobrazu, szczególnie jednak uderza poetyka obrazów i subtelne zestawienie kolorów. Zafascynowany poezją ilustruje książki i czasopisma dla dzieci. Nie raz tworzy kompozycje kontrowersyjne wywołujące napięcie i zaskakujące widza, ale nikt nie może podważyć wizji formalnej Dronga, bowiem technikę rysunku piórkiem opanował do perfekcji.

ing. arch. Bronisław Firla

 

kontakt:
drong.pepa@seznam.cz
+420 737 963 637
Koźle - port