Bartulcowa  Ćmiel  Ćmok  Drong  Humel  Kaleta  Kowalczyk  Krygiel  Kubeczka  Kubień  Milerska  Pawlitko  Polok  Rusnok  Tomanek  Wałach  Waszek  Wojdyło  strona główna pl   
Renata Humel

Renata Humel

Urodzona 15 października 1959 w Czeskim Cieszynie.

Ukończyła Gimnazjum z Polskim Jęzakiem Nauczania w Czeskim Cieszynie,
Studium Aktorskie Teatrów Lalkowych w Będzinie,
jest również absolwentką Instytutu Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

Obecnie pracuje w Podstawowej Szkole Artystycznej im. P.Kalety w Czeskim Cieszynie jako
nauczycielka wychowania plastycznego. Zajmuje się również malarstwem, rysunkiem i rzeźbą.

 

 

kontakt:
+420 721 624 991
Kwiat Kwiat Kwiat