Bartulcowa  Ćmiel  Ćmok  Drong  Humel  Kaleta  Kowalczyk  Krygiel  Kubeczka  Kubień  Milerska  Pawlitko  Polok  Rusnok  Tomanek  Wałach  Waszek  Wojdyło  strona główna pl   
Barbara Kowalczyk

Barbara Kowalczyk

urodzona 5 listopada 1970 w Hawierzowie.

1985 - 1989 Średnia Szkoła Artystyczno - Przemysłowa w Uherském Hradišti
1989 - 1994 Uniwersytet Śląski w Katowicach, filia - Cieszyn
- kierunek: wychowanie plastyczne
- specjalizacja: grafika i rysunek u prof. E. Delekty

Obecnie zajmuje się grafiką użytkową, twórczością wolną i ilustracją (dla dzieci).

Wystawy:
Czeski Cieszyn, Gimnazjum (1995)
Czeski Cieszyn, teatr, "Tacy jesteśmy" (2003,2004)
Czeski Cieszyn, teatr, wystawa "4" (2004)
Lysá nad Labem, Polabské muzeum (2004)
Orłowa, Dom kultury (2005)

kontakt:
barbara@mateoo.com
+420 596 884 519