Bartulcowa  Ćmiel  Ćmok  Drong  Humel  Kaleta  Kowalczyk  Krygiel  Kubeczka  Kubień  Milerska  Pawlitko  Polok  Rusnok  Tomanek  Wałach  Waszek  Wojdyło  strona główna pl   
Władysław Kubień

Władysław Kubień

Urodzony w roku 1964 w Trzyńcu.
Nauczyciel, malarz, rysownik, ilustrator, scenograf, rezyser.

Jest absolwentem Uniwersytetu w Ostrawie, Wydzialu Edukacji i Sztuki.
Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Mieszka w Trzyńcu, pracuje w gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie.