Bartulcowa  Ćmiel  Ćmok  Drong  Humel  Kaleta  Kowalczyk  Krygiel  Kubeczka  Kubień  Milerska  Pawlitko  Polok  Rusnok  Tomanek  Wałach  Waszek  Wojdyło  strona główna pl   
Jan Rusnok

Jan Rusnok

Urodził się 11 marca 1956 roku w Cieszynie. Malarstwo studiował w katowickiej filii krakowskiej ASP. Do 1990 roku mieszkał w Czeskim Cieszynie. Tam też tworzył i aktywnie uczestniczył w działaniach środowiska twórców skupionych w Sekcji Literacko - Artystycznej przy ZG PZKO. W 1990 r. przeprowadził się do Stargardu, gdzie rychło zaznaczył swoją obecność udziałem w licznych wystawach. Teraz mieszka na Pomorzu, bywa na Zaolziu, a tworzy i eksponuje swoje obrazy od Pomorza do Zaolzia, a również w Niemczech.

wystawy

 

 

 

kontakt:
+420 558 741 261
rusnok@o2.pl
www.rusnok.jasky.pl