Bartulcowa  Ćmiel  Ćmok  Drong  Humel  Kaleta  Kowalczyk  Krygiel  Kubeczka  Kubień  Milerska  Pawlitko  Polok  Rusnok  Tomanek  Wałach  Waszek  Wojdyło  strona główna pl   
SAP

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków
w Republice Czeskiej - SAP

Polskie Stowarzyszenie Artystów plastyków w Republice Czeskiej (SAP) to nazwa samodzielnej grupy twórców mieszkających i działających w Czechach na Zaolziu.

Pierwsza grupa plastyków należała do Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego założonego w roku 1947 przy Polskim Związku Kulturalno- Oświatowym i jej pierwszym pokoleniem byli: Gustaw Fierla, Karol Piegza, Franciszek Świder, Władysław Pasz, Rudolf Żebrok, Dominik Figurny i Gustaw Nowak. Później dołączyli: Bronisław Firla, Oskar Pawlas, Alicja Bartulcowa, Rudolf Kobiela, Bronisław Liberda.

Pierwszym prezesem SLA był Gustaw Fierla, później do roku 1991 Bronisław Firla. Od r.1991 do 2004 funkcję tę pełnił Oskar Pawlas.

W roku 2004 doszło do oddzielenia się od Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (w którego ramach organizacja ta pracowała dotychczas)
i ustanowienia samodzielnej organizacji pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Artystów plastyków w Republice Czeskiej (w skrócie SAP).
Rolę prezesa pełniła do roku 2012 Darina Krygiel, w latach 2012 - 2016 Paweł Wałach. Obecnie funkcja ta przypadła Ewie Ćmok.

W trakcie ponad 50 lat działalności plastycy Zaolzia zrzeszeni w stowarzyszeniu nawiązali kontakty ze środowiskami twórczymi w Polsce - Katowicach, Opolu, Toruniu, Bydgoszczy, prezentowali swoje prace na licznych wystawach w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Od wielu lat członkowie Stowarzyszenia co roku wyjeżdżają na plenery malarskie organizowane w Polsce i Czechach. SAP jest również organizatorem międzynarodowych plenerów malarskich na Zaolziu w Beskidach.

Wspólne wystawy (od roku 2004):

Czeski Cieszyn, Galeria Teatralna, październik 2015
Zawiercie, Miejski Ośrodek Kultury, lipiec 2015
Cieszyn, Dom Narodowy,czerwiec 2015
Karwina, Festiwal PZKO, maj 2015
Jankowice, Galeria Jan, sierpień 2014
Orłowa, Dom Kultury, lipiec 2014
Karwina, Uniwersytet Sĺąski, maj 2014
Czeski Cieszyn, Galeria Teatralna, październik 2013
Trzyniec, Dom Kultury Trisia - festiwal PZKO, czerwiec 2011
Praga, Dom Mniejszości Narodowościowych, wrzesień - październik 2010
Bukowiec, Galeria Kukuczka - Dom Trzech Narodów, kwiecień 2010
Karwina, Galeria Chagall, listopad – grudzień 2009
Czeski Cieszyn, Galeria Teatralna, wrzesień 2009
Karwina, Dom Kultury, Galeria Mánes, styczeń-luty 2009
Orłowa, Dom Kultury, maj 2008
Czeski Cieszyn, Galeria Kropka, wrzesień 2007
Czeski Cieszyn, Galeria Teatralna, maj-czerwiec 2007
Szczyrk, Galeria Beskidzka, lipiec-sierpień 2006
Orłowa, Dom Kultury, listopad 2005
Czeski Cieszyn, Galeria Teatralna, wrzesień 2005
Czeski Cieszyn, Galeria Teatralna, styczeń-luty 2005
Radlin Śląski, Dom Kultury, styczeń-luty 2005
Lysá nad Labem, Polabské muzeum, czerwiec-wrzesień 2004

Patrz też: Organizacje plastyków zaolziańskich, Czesława Rudnik, Zwrot grudzień 2005

Kontakt:
Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej
Komenského 4, 737 11 Český Těšín
plastycy.sap@seznam.cz