Bartulcowa  Ćmiel  Ćmok  Drong  Humel  Kaleta  Kowalczyk  Krygiel  Kubeczka  Kubień  Milerska  Pawlitko  Polok  Rusnok  Tomanek  Wałach  Waszek  Wojdyło  strona główna pl   
Paweł Wałach

Paweł Wałach

Urodził się 2 lutego 1942 roku w Śmiłowicach. Ukończył Konserwatorium w Ostrawie w 1977 roku.
Zajmuje się przede wszystkim malarstwem olejnym.

Wystawy indywidualne: Niebory, Trzyniec, Czeski Cieszyn, Karwina, Ostrawa, Jastrzębie Zdrój, Wisła, Tarnowskie Góry, Częstochowa, Lubliniec.

Patrz: O korzeniach malarstwa Pawła Wałacha

 


kontakt:
pawel.walach@seznam.cz
+420 558 346 071
Cieszynianka Krajobraz Złocienie Tęsknota Słoneczniki Zwierciadło